Delo za dijake

Delo za dijake ali dijaško delo je občasno delo, ki ga lahko opravljajo študenti, dijaki in nekateri ostali udeleženci izobraževanja odraslih v času, ko se izobražujejo. Verjetno veste, da morajo imeti dijaki veljaven status v Republiki Sloveniji, če želijo opravljati delo za dijake. To delo pa lahko opravljajo tudi tiste osebe, ki imajo status udeleženca v izobraževanju odraslih (vendar morajo biti mlajše od 26 let) in se izobraževati po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja.

Mjob app – mobilna aplikacija | Študentski servis Mjob

Naj še omenimo, da lahko delo za dijake opravljajo tudi vsi tisti, ki so zaključili srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na fakulteto ali visokošolski zavod pridobili status študenta; državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), ki imajo status dijaka ali študenta v tujini ter tudi nekateri študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v RS. Dobro je vedeti, da dijaki in študenti, ki opravljajo delo za dijake ali študente, ne smejo biti zaposleni ali pa vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. Poleg tega je za opravljanje potrebno ustrezno izpolniti napotnico s strani delodajalca, ki začasna in tudi občasna dela posredujejo. Preko tega dela si lahko mladi pridobijo ogromno delovnih izkušenj ter obenem dodatno še zaslužijo. Delodajalcem pa tovrsten način omogoča izbiro in selekcijo prihodnjih kadrov ter delovno silo, ki še omogoča fleksibilno pokrivanje izrednih kadrovskih potreb. 

Prosta dela | Študentski servis Mjob

Ne pozabi na veljavno napotnico!

Naj še enkrat poudarimo, da lahko omenjeno dejavnost opravljajo le tiste osebe, ki imajo veljavno napotnico. Slednjo lahko izda posrednik s koncesijo za opravljanje dejavnosti začasnega in občasnega dela. To so seveda študentski servisi (med njimi tudi Mjob). Napotnico lahko izdajo v elektronski obliki ali pa fizični. Seštevek števila dejansko opravljenih ur začasnega in občasnega dela, ki ga evidentira delodajalec, mora biti enak skupnemu številu opravljanju ur začasnega in občasnega dela na napotnici. 

Preberite tudi:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *