Študentski servis Kranj

Študentski servis Kranj vam skozi celo leto zagotavlja kakovostne storitve na trgu študentskega dela ter skrbi za dobrobit svojih članov in tudi poslovnih partnerjev. Študentski servis Kranj ima za vas odprta vrata od ponedeljka do petka, in sicer med 8. in 15. uro. Njihova poslovalnica se nahaja na naslovu Slovenski trg 8. Dosegljivi pa so tudi preko elektronske pošte: [email protected].

Študentski servis Kranj

V nadaljevanju tokratnega članka vam bomo predstavili še nekaj osnovnih podatkov o študentskem servisu Kranj,  o pogojih dela in o prednostih študentskega dela za podjetja. Prijazno vas vabimo, da nadaljujete z branjem. Zagotovo boste izvedeli kaj novega!

Študentski servis aplikacija

Študentski servis Kranj ponuja novo Mjob mobilno aplikacijo, ki je primerna za iOS in sisteme Android. Slednjo so ustvarili zato, da bi olajšali iskanje študentskega dela dijakom in študentom! V omenjeni aplikacijo namreč lahko hitro in enostavno najdete najboljša študentska dela, se prijavite na odprta delovna mesta, naročite napotnico in pregledujete svoje zaslužke. Poleg tega si lahko v aplikaciji nastavite obveščanje za zanimive oglase in urejate nastavitve svojega profila.

Študentski servis aplikacija

Kriterij za opravljanje študentskega dela

V nadaljevanju vam bomo predstavili kriterije, kdo vse lahko opravlja študentsko delo. Slednjega torej lahko opravljajo naslednje osebe:

  • S statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let. Status osnovnošolcem dodelijo na podlagi spričevala o zaključeni osnovni šoli in potrdila o vpisu za tekoče šolsko leto. V študentski servis se lahko včlanijo pred 15. letom in pred končanjem osnovne šole, vendar ne morejo delati preko napotnice ali pa pregledovati prostih del.
  • S statusom študenta v Republiki Sloveniji.
  • S statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter niso v delovnem razmerju, prijavljene kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
  • Dijaki in študenti (državljani Republike Slovenije), ki imajo status dijaka ali študenta v tuji državi (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole).
  • Osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo ob začetku novega šolskega leta pridobile status študenta.
  • Študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

Izjeme

Zgoraj omenjena meja – 26 let ne pomeni, da nekdo ne sme več delati preko študentskega servisa (izjema so le izredni dijaki). Velja pa, da se po tej starosti izgubi dohodninsko olajšavo (posebna osebna olajšava) v višini 3.302,70 € (za leto 2018), od vsakega nakazila na napotnico pa se odvede tudi 25 % akontacija dohodnine (izjema so zaslužki do 400 €). Oseba še vedno lahko dela, če le ima status dijaka oz. študenta. 

Prednosti študentskega dela

Ali se zavedate, kakšne so prednosti začasnega zaposlovanja oziroma tako imenovanega študentskega dela za podjetja? Gre za izredno fleksibilen in prilagodljiv način zaposlovanje. Začasno delo dijakov in študentov namreč ne zahteva pogodbe o delu, odpravnine ali pa odpovednega roka. Ravno zato lahko podjetje ali organizacija sodelovanje kadarkoli tudi prekine. Tovrstno delo pa predstavlja prednosti tudi pri plačilu, saj kandidata plača podjetje oziroma organizacija po urni postavki, projektih ali po učinkovitosti pri prodaji. Pri tem podjetju ni potrebno plačevati prispevkov, kot so na primer potni stroški. 

študentsko delo

Strokovno podkovan in prijazen kader

Vsem (bodočim) dijakom ali študentom svetujemo, da se včlanijo v Študentski servis Kranj ali pa v njim najbližji servis Mjob. Strokovno podkovan in prijazen kader bo z veseljem priskočil na pomoč vsem mladim. Zaposleni iz omenjenega servisa imajo že veliko izkušenj s področja posredovanja dela in zaposlitve, poleg tega pa so tudi izredno odprti in razumljivi do svojih strank. Za vas imajo odprta vrata vsak dan v tednu skorajda vse poslovalnice podjetja Mjob! Kliknite na odebeljeni napis in že se boste znašli na njihovi strani. 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *