Potni stroški za študentsko delo

Potni stroški za študentsko delo so urejeni nekoliko drugače, kot v primeru rednega dela. Dobro je vedeti, da potni stroški za študente niso strošek delodajalcev, kar pomeni, da jih slednji niso dolžni plačevati. Pa se vrnimo v čas nazaj, ko smo v Sloveniji imeli razglašeno epidemijo. Takrat so študentje zaradi vladnega odloka morali zapustiti študentske domove in nekateri so se zaradi tega morali voziti na delovno mesto tudi iz precej oddaljenih krajev. Ne glede na epidemiološko situacijo so se potni stroški za študentsko delo oziroma za študente urejali preko dohodnine. 

Stroški prevoza in nočitev se urejajo preko znižanja osnove za dohodnino

Potni stroški za študentsko delo oz. stroški prevoza in nočitev se urejajo preko znižanja osnove za dohodnino. Zakon o dohodnini v 44. členu namreč določa, da je za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, kamor spada študentsko delo, možno uveljavljanje potnih stroškov in nočitev. Vedi, da se potni stroški za študentsko delo povrnejo, če študent pravočasno uveljavlja pravico do povračila. Rok za uveljavitev dejanskih stroškov prevoza in nočitve je 5. februar, lahko pa se dejanske stroške uveljavlja naknadno, kot ugovor zoper informativnemu izračunu dohodnine (v 15. dneh od vročitve).

Potni stroški za študentsko delo

Pa naj vam na tem mestu predstavimo še nekaj informacij glede pogojev in omejitev za uveljavljanje potnih stroškov. Slednji se lahko uveljavljajo le v primeru, da je kraj opravljanja dela od prebivališča zavezanca oddaljen več kot kilometer. Pri tem se upošteva prebivališče, ki je najbližje kraju opravljanja dela. Pravilo se na tem mestu prizna povračilo stroškov, ki niso višji od stroškov javnega prevoza. V kolikor zavezanec iz utemeljenih razlogov ni mogel uporabiti javnega prevoza, mu FURS prizna 0,18 EUR/km za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Morda se sliši precej zapleteno, vendar to urejajo računovodje, ki tovrstne zadeve obvladajo. 

Potni stroški za študente se povrnejo, če študent vloži zahtevek

Vsekakor velja omeniti tudi to, da se potni stroški za študente povrnejo, če študent vloži zahtevek. Pri davčnemu organu študent svoje potne stroške dokazuje tako, da vloži Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine. To lahko stori:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

V kolikor študentje želijo povrnjene potne stroške, morajo, če za prevoz na delo uporabljajo javno prevozno sredstvo, zahtevku predložiti: vozovnico, delodajalčevo potrdilo o mestu opravljanja dela in še poročilo o prisotnosti na delu. V kolikor študent za prevoz uporablja lastno prevozno sredstvo, pa mora predložiti: delodajalčevo potrdilo o mestu opravljanja dela, poročilo o prisotnosti na delu, pisno izjavo o uporabi lastnega prevoznega sredstva in podatke o številu prevoženih kilometrov med prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Stroški prevoza

Za še več informacij pa kliknite na zgornji odebeljeni napis – potni stroški za študentsko delo.

Preberite tudi:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *