Kdaj študentski servis nakaže denar?

Kdaj študentski servis nakaže denar? Na to vprašanje vam bomo odgovorili v nadaljevanju današnjega članka. Če tudi vas zanima, kdaj študentski servis nakaže denar, potem vas prijazno vabimo, da nadaljujete z branjem.

Kdaj študentski servis nakaže denar?

Ne pozabi na napotnico!

Najprej naj spomnimo, da mora študent pred pričetkom dela na študentskem servisu dvigniti oziroma naročiti napotnico. Ko preneha z opravljanjem dela, mora delodajalec na študentski servis poslati (vrniti) izpolnjeno, podpisano in ožigosano napotnico. Kdaj študentski servis nakaže denar? Ko delodajalec plača račun, študentski servis študentu nakaže denar.

Mjob

 

Če delodajalec ne plača računa, potrjeno napotnico pa vseeno vrne na študentski servis, lahko zadnji od delodajalca izterja dolgovani znesek. S potrditvijo napotnice (in izdajo potrdila o opravljenem delu) delodajalec namreč pooblasti študentski servis, da v svojem imenu in na račun delodajalca izplača v napotnici naveden znesek osebi, ki je navedena na napotnici. To pa je torej študent, ki je opravljal določeno študentsko delo. S trenutkom izpolnitve nakazila študentski servis pridobi regresni zahtevek do delodajalca, in sicer za plačilo istega zneska, ki ga je po pooblastilu in na račun delodajca izplačal (študentski servis) študentu. To je prav posebna oblika in vrsta asignacije, ki jo obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ) ureja v 1035. členu. Slednji določa, da z nakazilom (asignacijo) pooblašča ena oseba, nakazovalec (asignant), drugo osebo, nakazanca (asignata), da na njen račun izpolni nekaj določeni tretji osebi, prejemniku nakazila (asignatarju), tega pa pooblašča, da v svojem imenu sprejme to izpolnitev. Morda se sliši zapleteno, vendar je v praksi popolnoma razumljivo.

Študentski servis

Kaj storiti, če podjetje napotnico ne vrne?

Sedaj, ko veste, kdaj študentski servis nakaže denar, pa naj vam predstavimo še, kaj storiti, če delodajalec ne vrne (potrdi) napotnice. Dobro je vedeti, da študentski servis ukrepa v vsakem primeru, tudi ko napotnica ni vrnjena. Takrat lahko delodajalca le pozove k njenemu vračilu. Brez potrjene in vrnjene napotnice študentski servis nima verodostojne listine, ki jo potrebuje kot upnik v morebitnem izvršilnem postopku, kar pomeni, da napotnica, ki jo vrne delodajalec, predstavlja pravno podlago, da lahko študentski servis sploh pravno ukrepa v imenu študenta. To je izredno pomemben podatek!

Mjob - Najhitreje do študentske napotnice

Takoj se obrnite na študentski servis!

Na žalost se lahko zgodi, da delodajalec napotnice ne vrne. V takšnem primeru ima študentski servis bolj ali manj zvezane roke. Zelo zaželeno in obenem priporočljivo je, da se takrat študent obrne na študentski servis, ki mu je izdal napotnico, saj lahko ta večkrat pripomore k ugodni rešitvi. Prav tako lahko študent študentskemu servisu posreduje pritožbo o zadevi, kar lahko povzroči, da študentski servis s takšnim delodajalcem neha poslovati v bodoče. V najbolj ekstremnem primeru je zato možna popolna blokada, kjer delodajalec ne more več ponujati dodatnih del na študentskem servisu, blokiranemu podjetju pa študentski servis tudi ne izdaja več napotnic.

Študentski servis je nepogrešljiv posrednik med delodajalcem in dijakom oz. študentom

Prepričani smo, da sedaj dobro vest, kako zelo pomemben in bistven je študentski servis. Ta je namreč nepogrešljiv posrednik med delodajalcem in dijakom oz. študentom, pri katerem lahko spremljate ponudbo aktualnih študentskih del. Poleg tega si lahko pridobite kontaktne podatke za prijavo na delo ter naročite napotnico. Naj še enkrat odgovorimo na vprašanje – kdaj študentski servis nakaže denar?  Glede na to, da je študentski servis vmesni člen pri izplačevanju študentskega dela, le-ta na podlagi izdanih napotnic delodajalca posredujejo obračune za izplačilo. Osebje v servisu pa nato poskrbi za to, da se  polno plačilo za opravljeno delo, znajde na vašem bančnem računu.

Mjob

Če želite o tej tematiki izvedeti še več informacij, pa kliknite na zgornji odebeljeni napis. Svetujemo vam tudi, da si ogledate aktualna prosta študentska dela, saj se bliža čas poletnih počitnic. Takrat imajo dijaki in študenti še toliko več časa, zato lahko opravljajo študentsko delo. Tudi vam želimo veliko uspeha in sreče pri iskanju najbolj optimalnega študentskega dela za vaše potrebe in želje!

Pogosta vprašanja

Kdaj študentski servis nakaže denar za opravljeno delo?

Študentski servis nakaže denar za opravljeno študentsko delo po tem, ko delodajalec plača izdan račun za opravljeno delo. Ta proces običajno traja nekaj dni do nekaj tednov, odvisno od hitrosti plačila s strani delodajalca in internih procesov študentskega servisa.

Kaj je potrebno za izplačilo?

Za izplačilo je potrebno, da študent pred pričetkom dela dvigne ali naroči napotnico pri študentskem servisu. Po končanem delu mora delodajalec na študentski servis poslati izpolnjeno, podpisano in ožigosano napotnico. Plačilo se izvede, ko delodajalec plača račun za opravljeno delo.

Kaj storiti, če delodajalec ne vrne potrjene napotnice?

Če delodajalec ne vrne potrjene napotnice, je pomembno, da študent o tem obvesti študentski servis. Študentski servis lahko nato pozove delodajalca k vračilu napotnice in ukrepa v primeru zamude plačila.

Ali je mogoče izterjati neizplačano plačilo?

Da, v primeru, da delodajalec ne izplača dogovorjenega zneska za opravljeno delo, ima študentski servis možnost izterjave dolgovanega zneska. To je mogoče, ker potrjena napotnica služi kot pravna podlaga za izterjavo dolgov od delodajalca.

Kaj priporoča študentski servis v primeru težav z izplačilom?

V primeru težav z izplačilom študentski servis Mjob priporoča, da se študent čim prej obrne nanje. Študentski servis lahko ponudi pomoč in svetovanje ter posreduje pri reševanju težav med študentom in delodajalcem.

Kako lahko študenti preprečijo težave z izplačilom?

Da bi študenti preprečili morebitne težave z izplačilom, je priporočljivo, da pred začetkom dela preverijo zanesljivost delodajalca, pravočasno naročijo in vrnejo napotnico ter redno komunicirajo s študentskim servisom v primeru morebitnih nejasnosti ali zamud pri izplačilu.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *