Tiskanje letnih poročil

Tiskanje letnih poročil

Tiskanje letnih poročil je eno izmed dejavnosti s katero se vsako leto sreča ogromno število podjetji, društev ali drugih ustanov. V podjetjih se letna poročila delajo glede na koledarsko leto, v drugih dejavnostih, ki pa potekajo v drugačnih časovnih obdobjih, pa lahko zasledimo da letno poročilo naredijo konec določenega obdobja.

Za tiskanje letnih poročil se velikokrat odločajo šole. V njem predstavijo vse pomembne dogodke, ki so bili izpeljani v preteklem šolskem letu. Tako zajamejo celotno dogajanje, ki je potekalo od septembra do sredine junija. V večini primerih predstavijo tudi vsak razred, športnika šole, dijaka šole…. V začetku tiskanega letnega poročila bomo tako zasledili govor ravnatelja ter nekaj pomembnih informacij o šoli. Največkrat se nato tiskano letno poročilo nadaljuje s predstavitvijo vseh učiteljev po smereh. Primer: Vsi učitelji matematike na eni sliki, pod sliko zapisana misel.

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *