Produktivnost v podjetju

Produktivnost v podjetju je za vaš napredek ena izmed najpomembjenših elementov uspeha vsakega podjetja. Izbira pravega kadra je tako za vas dolgoročno izrednega pomena.

Nekateri znani svetovni podjetniki celo zagovarjajo teorijo, da morate vašega najboljšega zaposlenega v določenih primerih celo odpustiti. Vsekakor trditev, ki je za mnoge izredno zanimiva in so jo v preteklosti izvedla le redka podjetja. Na produktivnost v vašem podjetju boste s slabimi odnosi znotraj podjetja zelo težko vplivali, saj so osnova za kvalitetno vsakodnevno delo. Le kdo ima motivacijo za delo, po prepiru s sodelavcem?

Prav zaradi tega vam v nadaljevanju predstaljamo elemente, ki bodo zvišali produktivnost v podjetju in vam pomagali do večjega napredka. Nekatere elemente boste lahko sami hitro implementirali v vašo vsakodnevno poslovanje. Za nekatere druge elemente pa bo potrebno najetu zunanje projektante, ki vam bodo pomagali pri preureditvi delovnega okolja.

produktivnost

5 ključnih elementov za produktivnost v podjetju

V sodelovanju s podjetjem Studio List, kjer so strokovanjaki na področju produktivnosti v podjetju, smo sestavili zeznam petih elementov, ki so ključni za doseganje visoke produktivnosti v vašem podjetju. Izpostavili smo tiste elemente, na katere lahko neposredno hitro vplivamo. Izločili pa smo tiste, na katere nimamo direktnega vpliva. Tako podrobneje ne bomo pregledali odnosov med zaposlenimi, osebnostne značilnosti in njihovo razpoloženje.

5 ključnih elementov za produktivnost v vašem podjetju:

  • urejenost delovnega okolja
  • razsvetljava
  • temperatura
  • sodobna tehnologija
  • razporeditev delovnih mest
produktivnost v podjetju

Urejenost delovanega okolja

Urejenost delovenega okolja lahko zajema več različnih elemetnov, ki se glede na vašo dejavnost razlikujejo. Različne storitve se namreč opravljajo pod različnimi pogoji dela, ki so za določeno stvar specifični. Urejenost delovnega okolja je lahko tudi prostor, kjer si lahko vaši zaposleni skuhajo kavo, naredijo malico ali kosilo…

Razsvetljava

Razvetljava v vašem podjetju je za produktivnost izredno velikega pomena. Brez dobra in pravilne razvetljave ne boste zagotovili idealnih pogojev dela. Na tem področju je tehnologija v zadnjih letih izredno napredovala. Različni računalniški programi pa nam omogočajo natančen izračun in stimulacijo delovnih pogojev v vašem podjetju. Na področju razsvetljave lahko tako najdemo “pametna svetil”, ki svojo barvo in moč skozi dan menjajo. S tem umetno stimulirajo moč sonca skozi celotni dan – stopnjevanje, najvišja svetilnost, pojenjanje.

Temperatura

Temperatura v zaprtih prostorih je eden izmed pomembnih dejavnikov za produktivnost v vašem podjetju. V poletnih mesecih se lahko hitro zgodi, da temperatura na delovnem mestu preseže optimalne vrednosti in v delovnih prostorih postanejo pogoji za delo neprimerni. Visoka in niska temperatura močno znižujeta produktivnost vaših zaposlenih. Na namestitvijo klime lahko uravnavate temperaturo in jo ohranjate na optimalni vrednoti.

Sodobna tehnologija

Sodobna tehnologija se v podjetjih v negativnem vplivu izraža na področju računalništva. V kolikor svojim zaposlenim ne zagotavljte hitrih računalnikov za opravljanje dela, bodo hitro izgubili motivacijo. Nihova produktivnost bo tako vedno nižja.

Sodoba tehnologija in hitro delovanje strojev (v varnostnih okvirjih) je tako eden izmed pomembnih elementov, ki ga lahko v vašo delo implementirate v kratkem času.

Razporeditev delovnih mest

Razporeditev delovnih mest – “last but not least” – ima na počutje zaposlenega pomemben vpliv. Brez primere razporeditvije delovnega mesta in potrebne opreme (računalnik, orodje, stroji…), bodo vaši zaposleni hitro izgubili zagnanost in voljo do dela. Delo se seveda ne bo ustavilo, vendar pa bo produktivnost zaposlenega strmo padla.

V kolikor vam je članek z naslovom produktivnost v podjetju všeč, nam to lahko zaupate pod komentarji. Veseli bomo vsakega vašega menja!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *