KARMIČNA DIAGNOSTIKA

KARMIČNA DIAGNOSTIKA

Karmična diagnostika je proces, s katerim sprožimo proces reinkarnacije človeka. Z njo posegamo v človekovo strukturo biopolja, ki spreminja stanje telesa. Z njo spreminjamo človekovo osebnost, kar posledično vpliva na usodo. Pomaga nam namreč kovati lastno usodo. Karmična diagnostika pomaga pri odkrivanju lastnih potencialov, talentov, prav tako pa pomaga odpravljati težave pri ureditvi in uresničitvi lastnega življenja. Gre za metodo energijskega diagnosticiranja in ravnovesja, ki jo je odkril znani zdravilec, rus Sergej Nikolajevič Lazer.

Karmična diagnostika temelji na zakonu kar seješ, to žanješ. To pomeni, da smo ljudje samoupravljalci z lastno usodo oz. karmo in da to, kar se nam dogaja danes je posledica naših preteklih dejanj. Torej temelji na vzročnoposledičnem odnosu. Pri odkrivanju naših potencialov in težav pa nam pomaga svetovalec, ki nas privede v stanje umirjenosti samoanalize in refleksije, s katero v nadaljevanju opravljamo na način, da sprejemamo nove odločitve, oblikujemo kompromise in pravo življenjsko pot.

S karmično diagnostiko ponovno vzpostavimo fizično, mentalno in čustveno ravnovesje. Gre za obliko alternativnega zdravljenja z energijo. S karmično diagnostiko lahko doživimo tudi travmatična doživetja, ki so se nam v preteklosti zasidrala v nezavedno, vendar pa se terapija konča z olajšanjem in doživetjem uresničitve jaza. V nas se nahaja biopolje, ki vsebuje vse naše pretekle izkušnje in informacije. Te pa nas na naši življenjski poti lahko tudi zavirajo, zato je potrebno očiščenje travmatičnih izkušenj. Karmična diagnostika temelji na zakonu vzroka in posledice in na življenje gleda skozi karmo, torej moramo svojo usodo krojiti sami tako, da nam bo v življenju lepo. To pa lahko počnemo z notranjim uvidom in s pomočjo zgoraj opisane diagnostike samega sebe.

karmicna diagnostika
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *