Do kdaj lahko delaš preko študentskega servisa?

Do kdaj lahko delaš preko študentskega servisa? Na to vprašanje boš izvedel odgovor v nadaljevanju tokratnega članka. Prijazno te vabimo, da nadaljuješ z branjem. 

Pa naj vam že takoj na začetku odgovorimo, do kdaj lahko delaš preko študentskega servisa. Študentsko delo lahko opravlja vsak državljan Republike Slovenije, ki je že dopolnil starost 15 let in ima v Sloveniji aktiven status dijaka ali študenta oziroma je vpisan na šolanje v tujini. Poleg tega lahko tovrstno delo opravljajo tudi tuji državljani, ki so starejši od 15 let in se šolajo v Sloveniji.

Od in do kdaj lahko delaš?

Od in do kdaj lahko delaš preko študentskega servisa? Preko študentskega servisa lahko delaš, ko zaključiš osnovno šolo in dopolniš 15 let. Izpolnjena morata biti oba pogoja. Poleg tega lahko študentsko delo opravljajo redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let. Vsekakor že ime pove, da lahko študentsko delo opravljajo študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.

Do kdaj lahko delaš preko študentskega servisa?

Omenjeno delo pa lahko opravljajo še preostali udeleženci izobraževanja odraslih (izredni dijaki), ki so mlajši od 26 let, se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in strokovnega izobraževanja, niso v delovnem razmerju, se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) kot brezposelne osebe. Tudi tujci lahko opravljajo tovrstno delo. To so vsi tisti tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki študirajo v Sloveniji.

Zakon o delovnih razmerjih

Do kdaj lahko delaš preko študentskega servisa? Če se osredotočimo na konkretno delo (torej delovni čas) lahko omenimo, da zakon o delovnih razmerjih posebej ureja delo oseb, mlajših od 18 let, ki nadurnega dela ne smejo opravljati in lahko delajo največ 8 ur/dan. Zakonska podlaga navaja, da:

  • polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur/teden,
  • nadurno delo lahko traja največ 8 ur/teden, največ 20 ur/mesec in največ 170 ur/leto. Delovni dan lahko traja največ 10 ur.
  • podjetje ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa po 144. in 145. členu tega zakona: delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona zaradi varstva nosečnosti in starševstva (185. člen), delavcu, ki še ni dopolnil 18 let.
Zakon o delovnih razmerjih

Naj še omenimo, da zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov je delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa, delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Določba 146. člena tega zakona o prepovedi dela preko polnega delovnega časa velja tudi v primeru neenakomerne razporeditve ali prerazporeditve delovnega časa.

Spletna stran Mjob

Če te o tej tematiki zanima še več informacij, pa klikni na zgornje zastavljeno vprašanje – Do kdaj lahko delaš preko študentskega servisa? Že v naslednjem trenutku se boš znašel na spletni strani Mjob, kjer pa te čakajo še številne druge novice, novosti in informacije o študentskem delu. Če si morda tudi ti želiš opravljati tovrstno delo in imaš ustrezen status, ti svetujemo, da si na njihovi spletni strani čim prej ogledaš aktualno ponudbo vseh prostih del. Za lažje iskanje določi kriterije (regija, kraj, urna postavka, vrsta dela idr.).

Mjob

Prepričani smo, da tudi tebe čaka sanjsko študentsko delo, preko katerega boš pridobil veliko znanja, izkušenj in novih prijateljev. Če pa se ti bodo ob brskanju po spletni strani študentskega servisa Mjob porajala morebitna vprašanja, ti svetujemo, da pokličeš ali pa se osebno oglasiš v eni izmed poslovalnic omenjenega servisa. Z veseljem ti bodo svetovali, te usmerjali in vodili pri vsem, kar je povezano z opravljanjem študentskega dela. Ne odlašaj in jih obišči še danes!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *