Dijaško delo

Dijaško delo predstavlja odlično odskočno desko, saj si z njim lahko mladi pridobijo prakso in izkušnje. Gre namreč za začasno ali občasno delo, ki ga opravljajo dijaki v času oziroma obdobju svojega izobraževanja. Že iz besede »dijaško delo« lahko razberemo, da to delo lahko opravljajo vsi tisi, ki imajo veljaven status dijaka v Republiki Sloveniji. Si to tudi ti? V kolikor je tvoj odgovor pritrdilen, ti sporočamo, da si se znašel na pravem mestu. V nadaljevanju današnjega članka smo namreč pripravili nekaj najbolj aktualnih informacij povezanih z dijaškim delom. Če želiš izvedeti več o tem, te prijazno vabimo, da nadaljuješ z branjem. 

Kako dijaki lahko opravljajo dijaško delo

Že na začetku tokratnega članka te moramo obvestiti, da lahko dijaško delo opravljajo dijaki le preko napotnice. Gre za pomemben dokument oziroma pravno podlago, ki jo izda posrednik (študentski servis) s koncesijo za opravljanje dejavnosti začasnega ali občasnega dela. Dijak pred pričetkom dela prejme en izvod potrjene napotnice osebno. Poleg tega pa prejme še drugo napotnico preko elektronske pošte (napotnica mora biti tudi elektronsko podpisana s strani posrednika in delodajalca). Na tem mestu naj poudarimo, da je izredno pomembno pravočasno naročanje napotnice.

Mjob napotnica

V nasprotnem primeru si namreč lahko v prekršku zaradi opravljanja dela »na črno«. V kolikor te na delovnem mestu obišče inšpektor in opravi pregled, bo v tem primeru kazen dobilo tako podjetje kot tudi študent oziroma dijak– kazni pa so astronomske, zato se raje predhodno potrudi in priskrbi napotnico! Na tem mestu te obveščamo, da je potrebno napotnico naročiti tudi v primeru, da delo pričneš z uvajanjem. Istočasno lahko imaš več napotnic, saj je njihovo število neomejeno. V primeru, da v sodelovanju z enim podjetjem opravljaš različna dela, delodajalci pogosto želijo napotnico za vsako delo posebej. V kolikor pa delo opravljaš pri različnih podjetjih, tudi to ni ovira – pazi le, da imaš za vsako podjetje izdano veljavno napotnico še pred pričetkom dela.

Evidenca opravljenih ur je zelo pomembna

Ko napoči čas za prejem plačila, mora biti seštevek števila dejansko opravljenih ur začasnega in občasnega dela, ki ga vodi oziroma evidentira delodajalec, enak skupnemu številu opravljenega dela na napotnici. Svetujemo ti, da tudi ti vodiš evidenco opravljenih ur. Na podlagi predpisov, ki veljajo za to področje, morajo delodajalci upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih (o prepovedi diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let itd.). 

Mjob

Nazadnje pa ti bomo predstavili še znani in priljubljeni študentski servis, preko katerega lahko skozi celo leto iščeš dijaško delo. Gre za mlado in dinamično podjetje, ki omogoča opravljanje kakovostih storitev na trgu študentskega dela. To je podjetje in obenem študentski servis, ki sliši na ime Mjob. Pri njih ves čas skrbijo za dobrobit njihovih članov in poslovnih partnerjev. Tako se lahko pohvalijo z izredno široko mrežo poslovalnic po celotni Sloveniji. Dejstvo je, da ves čas sledijo razvoju, širijo svojo ponudbo. Se razvijajo in obenem sledijo osnovnemu poslanstvu kvalitetnega dela z mladimi. Si vedel, da se trenutno lahko Mjob pohvali z več kot 50.000 uporabniki po celotni državi?

Mjob

To je zares precej veliko število mladih, ki zaupajo omenjenemu študentskemu servisu.  Obenem tako velika številka zaposlene navdaja s še večjo željo, da bi tudi v prihodnje delali le najboljše in sledili viziji: najboljši študentski servis tako za študente kot tudi za podjetja oziroma poslovne partnerje. Vedi, da je dejavnost Mjob-a posredne oblike. Omenjeno delo pa predstavlja številne prednosti podjetjem pri plačilu. Saj kandidata podjetje oziroma organizacija plača po urni postavki, projektih ali pa po učinku pri prodaji. 

Če v članku nismo odgovorili na vsa tvoja vprašanja o dijaškem delu, ti svetujemo, da klikneš na zgornji odebeljeni napis. In že v naslednjem trenutku boš na spletni strani omenjenega servisa.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *