Ali se študentsko delo šteje v delovno dobo?

Ali se študentsko delo šteje v delovno dobo? Poudariti moramo, da se študentsko delo šteje v pokojninsko dobo. Slednja pa ne pomeni enako kot delovna doba. Pa naj vam najprej predstavimo razliko med pokojninsko in delovno dobo. 

Pokojninska in delovna doba

POKOJNINSKA DOBA: Z delom prek študentskega servisa študent pridobi pokojninsko dobo, ki se mu bo upoštevala, ko se bo upokojil/a. Takrat se namreč osebi seštejejo vse pokojninske dobe – tista, ki si jih pridobil s študentskim delom in tista, ki jih  pridobiš z redno zaposlitvijo. Prispevki, ki se odvajajo dijakom/študentom, so torej le prispevki za pokojninsko dobo.

DELOVNA DOBA: Slednjo pridobiš z delom v rednem delovnem razmerju.

Ali se študentsko delo šteje v delovno dobo?

Naj še enkrat omenimo, da se študentsko delo šteje izključno v pokojninsko dobo. Osnova za izračun pokojninske dobe so plačila oziroma prihodki dijakov in študentov na letni ravni (za celotno preteklo leto). Pokojninska doba pa je na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) vezana na povprečno mesečno plačo v RS v preteklem letu.

Ali se študentsko delo šteje v delovno dobo?

Če morda tudi tebe zanima točen izračun pokojninske dobe, je najprej potreben končni znesek, ki si ga prislužil v celem letu. Končni znesek torej ne more biti uradno znan niti en dan pred koncem tekočega leta. Podatke, s katerimi lahko izračuna točno pokojninsko dobo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dobi z nekajmesečnim zamikom, saj jih morajo še prej obdelati na Finančni upravi Republike Slovenije. Enako velja tudi za podatek, ki ga izračuna Statistični urad Republike Slovenije. Slednji v začetku leta izračuna povprečno letno plačo za preteklo leto, ki je druga osnova za izračun pokojninske dobe. To je tudi temeljni razlog, zakaj točni podatki o prisluženi pokojninski dobi študenta ne morejo biti znani takoj v začetku leta, ampak so znani šele ob koncu. 

Delo preko študentskega servisa

Če te zanima še več informacij o tej tematiki, ti svetujemo, da klikneš na zgornji odebeljeni napis – ali se študentsko delo šteje v delovno dobo? Že v naslednjem trenutku se boš znašel na spletni strani študentskega servisa Mjob, kjer si lahko ogledaš tudi aktualna študentska dela. Podjetje Mjob se lahko pohvali s številnimi prednostmi, med katerimi so tudi: najboljša pokritost slovenskega prostora s poslovalnicami študentskega servisa med vsemi študentskimi servisi v Sloveniji, dolgoletna tradicija in izkušnje s področja posredovanja dela in zaposlitve, strokovno podkovan in predvsem izredno prijazen kader, ki študentom, dijakom in drugim vedno priskoči na pomoč.

Mjob

Zaposleni dijake in študente obveščajo o prostih delih kar preko SMS sporočil ali pa po elektronski pošti. Obstaja pa še en način za obveščanje o prostih delih, to je spletna aplikacija Moj Mjob. Pri njih poslujejo z navadnimi in tudi stalnimi napotnicami, ki veljajo celo šolsko leto oziroma do poteka statusa. Za še več informacij pa klikni na zapis – ali se študentsko delo šteje v delovno dobo?

Pogosta vprašanja

Ali se študentsko delo šteje v delovno dobo?

Ne, študentsko delo se ne šteje v delovno dobo, ampak izključno v pokojninsko dobo. To pomeni, da se čas opravljenega študentskega dela upošteva pri izračunu pokojninske dobe, ki je pomembna za izračun višine pokojnine, ne vpliva pa na pridobitev delovne dobe, ki je relevantna za določene delovnopravne pravice.

Kaj pomeni pokojninska doba in kako se razlikuje od delovne dobe?

Pokojninska doba vključuje vsa obdobja, za katera so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vključno s študentskim delom. Delovna doba pa se nanaša na čas, preživet v rednem delovnem razmerju. Pokojninska doba je ključna za izračun višine pokojnine, medtem ko delovna doba vpliva na pravice iz delovnega razmerja.

Kako se študentsko delo upošteva pri pokojninski dobi?

Študentsko delo se upošteva pri pokojninski dobi na podlagi plačil in prihodkov, ki jih študenti in dijaki prejmejo za svoje delo. Prispevki za pokojninsko zavarovanje, ki se odvajajo od študentskega dela, prispevajo k pokojninski dobi, ki se bo upoštevala pri izračunu pokojnine.

Kaj je potrebno za izračun pokojninske dobe iz študentskega dela?

Za točen izračun pokojninske dobe iz študentskega dela je potrebno počakati na končne podatke o letnem zaslužku in povprečni mesečni plači v državi za preteklo leto. Ti podatki so potrebni za izračun, koliko pokojninske dobe je bilo pridobljeno s študentskim delom.

Kaj storiti, če želim več informacij o študentskem delu in njegovem vplivu na pokojninsko dobo?

Za več informacij o študentskem delu in njegovem vplivu na pokojninsko dobo lahko obiščete spletno stran študentskega servisa, kot je Mjob. Tam najdete tudi informacije o aktualnih študentskih delih in drugih storitvah, ki jih ponuja študentski servis.

Ali so prispevki za pokojninsko zavarovanje obvezni pri študentskem delu?

Da, prispevki za pokojninsko zavarovanje so obvezni pri študentskem delu. S tem se študentom in dijakom zagotavlja pokojninska doba, ki je pomembna za prihodnjo pokojnino.

Za dodatne informacije in nasvete glede študentskega dela in njegovega vpliva na pokojninsko dobo se lahko obrnete na izbrani študentski servis ali pa obiščete spletno stran Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), kjer so na voljo tudi orodja za informativni izračun pokojninske dobe.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *